Naši partneři

Nová Ves

Nová Ves

Nová Ves je krásná jihočeská vesnice, usazená mezi kopci, obklopena lesy a zatím málo poškozenou přírodou.

První zmínka o Nové Vsi je z roku 1379, kdy byla vedena v soupisu poddanských vesnic pánů z Rožmberka. Vznikla jako pár chalup dřevorubců, které byly založeny v nekonečných lesích Šumavy.

Původní obyvatelé lesy káceli a vypalovali a počala vznikat první políčka a pastviny. Z dřevorubců se časem stali zemědělci i ochránci lesů. Kraj byl poměrně chudý a po staletí se profese lidí neměnily. V zimě, kdy se nemohlo do lesů a na pole, pracovali lidé doma a vyráběli dřevěné nářadí, dřeváky, dřevěná kola k vozům a další dřevěné potřeby. Tyto výrobky se prodejem dostaly daleko do kraje a zručnost novoveských lidí byla velmi známa.

web: www.novaves-ck.cz

 

ENERGOFOREST s.r.o.

ENERGOFOREST s.r.o.

Společnost ENERGOFOREST s.r.o. působí v oblasti lesního hospodářství a svou činnost trvale rozšiřuje o navazující obory (např. dřevozpracující průmysl, ekologie, energetika, obnovitelné zdroje energie, realitní činnost, audity, znalecké posudky atd.). Společnost vlastní pilařský závod Mříč.

Tradiční zájmová oblast střední a východní Evropy (Česká republika, Německá spolková republika, Rakousko a Ruská federace) je doplněna o regiony západní Evropy, Blízkého Východu, Jižní Ameriku a Afriku. Naším cílem je i nadále prohlubovat mezinárodní spolupráci.

Společnost ENERGOFOREST s.r.o. převážně podniká v obchodu s dřevní hmotou, lesní biomasou pro energetické účely, dále poskytuje komplexní služby vlastníkům a nájemcům lesa (oblast správy lesa a lesního hospodářství), zajišťuje i realitní činnost - nákup a prodej lesních pozemků, zároveň je schopna nechat vyrobit na pile Mříč řezivo po dohodě dle přání zákazníka.

web: www.energoforest.cz

 

WETEST PNEU s.r.o.

WETEST PNEU s.r.o.

Wetest pneu spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Jejím hlavní pracovním zaměřením je protektorování nákladních pneu systémem protektorování předvulkanizovaným pásem. Tato progresivní technologie dala základ vzniku první studené protektorovny v Čechách, provozovny v městě Mělníku. Vysoká kvalita prováděné služby je dána jednak kvalitou používaných běhounů renomovaného výrobce Gummiwerk Kraiburg na straně jedné a dále již získaným vlastním know-how prováděné protektorace pneumatik. Důkazem vysoké kvality prováděných služeb je oprávnění užívat označení "Czech Made", vydané dne 18.06.1996, obhájené v šestém měsíci 1998 s přidělení tzv. "zlatého Czech Made" a konečně udělením tzv. diamantové ceny "Czech Made" v roce 2000, obhájené v roce 2002.

V současné době má firma WETEST pneu spol. s r.o. více než 300 zákazníků, především z řad dopravních podniků a ČSAD v rámci celé republiky. Spolu s dceřinými společnostmi představují soubor čtyř protektoroven, jež tvoří společnou pracovní síť.

web: www.wetest-pneu.cz

 

KOMAT

KOMAT

Společnost KOMAT nabízí svým zákazníkům vše, co odpovědný motorista pro své vozidlo potřebuje a požaduje. Již od roku 1994 poskytujeme služby svým zákazníkům, v letošním roce budeme slavit již 19 let úspěšného rozvoje.Areál společnosti KOMAT se nachází v těsném sousedství silnice číslo 39 u obce Dolní Třebonín na trase České Budějovice - Český Krumlov.

web: www.komat.cz

 

Brloh

Brloh

První písemná zmínka je z roku 1310. Brloh byl poddanská ves patřící Rožmberkům. V roce 1418 je vesnice osvobozena odúmrti Oldřichem II. z Rožmberka. Brloh pro své položení (vedla tudy cesta od Prachatic k Budějovicím) zakoušel často válečných útrap - v 15. století od vojsk pasovských a švédských.

Kostel sv. Máří Magdalény byl založen v roce 1340 z podnětu Petra z Rožmberka a v letech 1697-1704 přestavěn ve slohu barokním. Fara vystavěná roku 1716 v roce 1751 zcela vyhořela. Zmínka o škole v Brloze pochází již z roku 1660. V polovině 19. století zde existovala dvojjazyčná česko-německá škola.

V roce 1857 byla vystavěna nová školní budova. V roce 1873 zde byla škola dvoutřídní česká a jednotřídní německá. Obživu obyvatelstvu poskytovalo především polní hospodářství. Pěstovalo se zde zejména žito, pšenice i ječmen. Chudší lid vyráběl po celý rok obuv z bukového dřeva, ti zručnější denně udělali až 12 párů. Kromě toho se zde vyráběly hrábě a lopaty. Pěstoval se také len, který se v zimě spřádal. Bylo zde také mnoho tkalců, kteří tkali plátno na šerky.

web: www.obecbrloh.cz

 

A-GRAFIKA

 A-Grafika

 

Naše firma byla založena v roce 1995. Neustále rozšiřujeme nabídku služeb. 
S rozpínajícím spektrem produktů naší společnosti se rozrůstá i tým spolupracovníků a výrobních partnerů.

V průběhu roku 2007 jsme změnili právní formu na společnost s ručením omezeným.

Disponujeme řadou nejmodernějších technologií, chybějící služby kooperujeme externí spoluprácí se smluvními, vyzkoušenými dodavateli. Poskytujeme tak velmi široké spektrum služeb. Garantujeme včasné, úplné a kvalitní předání hotových služeb a projektů.

Z původně malé firmy zabývající se úpravou a retušemi fotografií vznikla agentura, nabízející prakticky full service v oblasti reklamy.
Naše společnost poskytuje služby od kreativního uvažování a plánování, přes grafické návrhy, dodávku tiskovin od vizitek po katalog, výrobu a montáž reklamních panelů, světelných reklam, plachet, reklamy na vozidlech a celou řadu dalších produktů.

Základem naší činnosti je týmová spolupráce. Součástí týmu se stává i klient. Dohromady pak realizujeme společné vize.

Jsme sami výrobci reklamy, přičemž převládá velkoplošná reklama, signmaking, grafická příprava a tisk.

Čestně prohlašujeme, že pokud je Vaším jediným parametrem cena, bez ohledu na kvalitu, životnost, použité materiály, servis, bude jednodušší, když si najdete jiného dodavatele.

web: www.a-grafika.cz

 

 

partneri.png
TOPlist